TRAPPERS MC GNESTA

 

Hagman är inte längre prospect 2014-03-29

JD får TFFT märket 2014-02-08

Tony blir fullvärdig medlem 2013-10-19

Danne har valt att gå ur 2013-04-17 L&R

KP har valt att gå ur. 2012-10-10 L&R

Nyqvist är inte längre prospect 2012-10-05

Tony blir prospect 2012-06-13

Tony blir hängis 2012-05-05

Nyqvist blir prospect 2012-05-05

Öjje blir prospect 2012-05-05

Hagman blir prospect 2012-03-24

Öjje och Hagman blir hängisar 2011-09-05

Kenneth är inte längre medlem 2011-08-21

Mattias blir fullvärdig medlem 2011-07-16

Tarzan är inte längre prospect 2011-02-02

Olle är imte längre prospect 2010-12-20

Micke Nyqvist blir hämgis 2010-11-06

Tarzan blir prospect 2010-08-14

Kenneth blir fullvärdig medelem 2010-08-14

JD blir Fullvärdig medlem 2010-06-06

Danne och Putte får TFFT märken 2010-05-22

Tarzan blir hängis 2010-04-24

Olle blir prospect 2010-03-27

Mattias blir prospect 2010-02-27

Olle blir hängis 2010-02-03

Mattis blir hängis 2010-01-23

Benke har blivit invald som fullvärdig medlem 2009-12-12

Kenneth blir prospect 2009-05-23

Kenneth blir hängis 2009-05-06

Oskar blir invald som fullvärdig medlem
2009-01-31

JD (Järna-Danne) blir prospect 2009-01-31

Järna-Danne blev hängis 2008-12-19 

Anders är inte längre prospect i Trappers 2008-12-19

Jimmpa har på egen begäran valt att lämna Trappers 2008-11-27

Benka har gått upp till prospect 2008-09-24

Johan har på egen begäran valt att lämna trappers 2008-08-20

Benke blir hängis 2008-08-08

Johan har blivit invald som fullvärdig medlem 2008-03-29

Anders har gått upp till Prospect 2007-12-19

Vi hälsar Oskar välkommen som prospect och Anders välkommen som hängis 2007-10-17

Patrik har på egen begäran valt att lämna trappers 2007-10-17

Putte och Danne har blivit invalda som fullvärdiga medlemmar 2007-10-13

Vi hälsar Johan Pumba välkommen som prospect 2007-04-04

 

Vi

Trappers 30 år 1983-2013

 

Klick här för TRAPPERS facebook sida